Jeugd t/m 18


Uw gegevens

Geboortedatum ( bijv.: 17 | 03 | 1995 ) *
    Adres gegevens
Abonnementen


*Inclusief bij onbeperkt - 1x per week Dans en Jiujitsu
Ik ben akkoord met betaling middels automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Due Amici. Ik betaal het lidmaatschapgeld maandelijks en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Due Amici, zoals vermeld op www.due-amici.nl en ga akkoord met de inhoud daarvan.


Opmerkingen