Zomeractie


Uw gegevens

Geboortedatum ( bijv.: 17 | 03 | 1995 ) *
    Adres gegevens
Abonnementen


*Elke aanmelding in mei ontvangt 10% korting op het abonnement tot 1 september 2019.
** Alle abonnementen zijn contractvrij dus ook na 1 september 2019 op te zeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
*** Alle abonnementen worden per kalendermaand stilzwijgend verlengd.
**** Personal Training en Small Group zijn uitgesloten van de actie.


Een bodyanalyse bestaat uit een intake met een schema op maat.


Ik ben akkoord met betaling middels automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Due Amici. Ik betaal het lidmaatschapgeld maandelijks en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Due Amici, zoals vermeld op www.due-amici.nl en ga akkoord met de inhoud daarvan.


Extra opties

Dit zijn losse modules die u aan uw gekozen abonnement kunt toevoegen (optioneel).
Opmerkingen